Σάββατο, 26 Μαρτίου 2016

Παρέλαση 25ης Μαρτίου

 Ευχαριστούμε τον κ. Καλπύρη Δημἠτριο 
για τη λήψη και παραχώρηση των παραπάνω φωτογραφιών

Δεν υπάρχουν σχόλια: