Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση

Υποβολή  δικαιολογητικών  για  προφορική  ή  γραπτή  εξέταση  µαθητών  και  αποφοίτων  µε  αναπηρία  και  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες  ή  ειδικές  µαθησιακές  δυσκολίες,  βάσει  του  Ν.3699/2008,  στις  πανελλαδικές  εξετάσεις  έτους  2013,  για  εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

Aπό  τους  µαθητές  της  τελευταίας  τάξης  των  Γενικών  Λυκείων  (Ηµερήσιων- Εσπερινών) στο Διευθυντή του Λυκείου τους µέχρι 25 Φεβρουαρίου 2013 .

Δεν υπάρχουν σχόλια: