Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ

Ως προθεσµία για την υποβολή της Αίτησης – ∆ήλωσης των µαθητών της τελευταίας τάξης Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των αποφοίτων που επιθυµούν να λάβουν µέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ έτους 2013, ορίζεται το χρονικό διάστηµα από τη ∆ευτέρα 18 Φεβρουαρίου ως και την Τρίτη 5 Μαρτίου του 2013.

 Για περισσότερες πληροφορίες:

Δεν υπάρχουν σχόλια: