Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2013

Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013−2014.

Καθορίστηκε από το υπουργείο Παιδείας   η  εξεταστέα − διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013−2014. 

Για να δείτε την ύλη:  http://dide.fth.sch.gr/lows/fek_2013_1936b.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: