Σελίδες

Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣΙΔΡΥΜΑ   «ΛΟΥΚΑΣ  ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος «Λουκάς Μέρμηγκας» που εδρεύει στην Αμφίκλεια αποφάσισε την παροχή οικονομικού βοηθήματος για το έτος 2013 σε απόρους, ασθενείς, αναπήρους, ανίκανους προς εργασία, υπερήλικες και ορφανά που έχουν γεννηθεί και κατοικούν μόνιμα στην Αμφίκλεια. Θα χορηγηθούν πέντε οικονομικά βοηθήματα  των  300 ευρώ το καθένα .

ΟΙ ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους  προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος συνοδευομένη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.      Εκκαθαριστικό Εφορίας για τα εισοδήματα του 2012
2.      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3.      Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
4.      Παραστατικά για τεκμηρίωση ασθένειας, αναπηρίας και ανικανότητας για εργασία
5.      Φωτοτυπία του εντύπου Ε9 ή υπεύθυνη δήλωση μη ύπαρξης περιουσιακών στοιχείων.
6.      Κάθε άλλο στοιχείο που υποστηρίζει την οικονομική κατάσταση του αιτούντος.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν το διάστημα από 6 – 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013, ώρα 14:00  στη διεύθυνση:

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ)
(υπόψη κ. ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ)
για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «Λουκά Μέρμηγκα»
 35002 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ.

Πληροφορίες:  κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΟΖΙΟΣ  


Αμφίκλεια 2 Νοεμβρίου 2013

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος

Λήδα Μέρμηγκα - Μητσώνη

Δεν υπάρχουν σχόλια: