Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

Μουσείο Τηλεπικοινωνιών

Απόσπασμα της επιστολής που λάβαμε από το μουσείο τηλεπικοινωνιών
για τη σχολική χρονιά 2014-2015

Δεν υπάρχουν σχόλια: