Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

Ἐναρξη νέου σχολικού έτους 2016-2017

Ο Αγιασμός θα τελεστεί στις 9:30 π.μ.  
Ὠρα προσέλευσης των μαθητών ορίζεται η 9η πρωινή της 
 Δευτέρας 12 Σεπτεμβρίου 2016

Ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές και γονείς 
Καλή Σχολική Χρονιά 


Δεν υπάρχουν σχόλια: