Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2014

Διενέργεια Προγράμματος Ε.Υ.Ζ.Η.Ν. στη Δευτεροβάθμια ΕκπαίδευσηΜετά την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος Ε.Υ.ΖΗ.Ν. (Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων) κατά το σχολικό έτος 2012-2013, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συνεχίζει την υλοποίησή του και την τρέχουσα σχολική χρονιά (2013-14).
Οι μετρήσεις για το σχολικό έτος 2013-14 θα διεξαχθούν σε όλες τις τάξεις των Γυμνασίων καθώς και στις Α’ και Β’ τάξεις των Λυκείων (κάθε τύπου).
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από 27/1/2014 έως 10/4/2014 και περιλαμβάνει τις παρακάτω αξιολογήσεις:
  1. Αξιολόγηση σωματικής διάπλασης μαθητών από τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής 
  2. Αξιολόγηση φυσικής κατάστασης από τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής
  3. Αξιολόγηση των συνηθειών διατροφής και φυσικής δραστηριότητας των μαθητών

Δεν υπάρχουν σχόλια: