Σελίδες

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012

Ενημέρωση των υποψηφίων των Πανελλαδικών εξετάσεων 2013.

                                                                                                Μαρούσι,  13 - 12 - 2012    


Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής  Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘΠΑ απέστειλε στα Λύκεια της  χώρας δύο σχετικές εγκυκλίους για την ενημέρωση των υποψηφίων των Πανελλαδικών εξετάσεων του 2013. 


Με την υπ’ αρίθμ. εγκύκλιο Φ.251/154284/Β6/6-12-2012 (ΑΔΑ:Β45Χ9-ΟΚΕ) οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων ενημερώνονται για:

·  τα εξεταζόμενα μαθήματα σε Πανελλαδικό επίπεδο,

· την επιλογή του 2ου μαθήματος Γενικής Παιδείας και των Επιστημονικών Πεδίων  καθώς και

·  την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση με το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση. 


Με την υπ’ αρίθμ. εγκύκλιο Φ.251/154288/Β6/6-12-2012 (ΑΔΑ:Β45Χ9-Γ4Φ) οι υποψήφιοι ενημερώνονται σχετικά με τον αριθμό εισακτέων σε Στρατιωτικές Σχολές και Σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: