Σελίδες

Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ«ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΥΚΑ ΜΕΡΜΗΓΚΑ»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος «Λουκά Μέρμηγκα» που εδρεύει στην Αμφίκλεια αποφάσισε την παροχή οικονομικών βοηθημάτων για το έτος 2012 σε απόρους, ασθενείς, αναπήρους, ανίκανους προς εργασία, υπερήλικες και ορφανά που έχουν γεννηθεί και κατοικούν μόνιμα στην Αμφίκλεια. Θα χορηγηθούν μέχρι εννέα οικονομικά βοηθήματα.ΟΙ ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος συνοδευομένη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:1.      Εκκαθαριστικό Εφορίας για τα εισοδήματα του 2011

2.      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

3.      Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

4.      Παραστατικά για τεκμηρίωση ασθένειας, αναπηρίας και ανικανότητας για εργασία

5.  Φωτοτυπία του εντύπου Ε9 ή υπεύθυνη δήλωση μη ύπαρξης περιουσιακών στοιχείων.Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 21η Δεκεμβρίου 2012, ώρα 14:00  στη διεύθυνση:ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ)

(υπόψη κ. Μπουραζάνη)

για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «Λουκά Μέρμηγκα»

 35002 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ.Πληροφορίες: Α. Στιβακτή τηλ. 6945356116Αμφίκλεια 10 Δεκεμβρίου 2012Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος
 

Λήδα Μέρμηγκα - Μητσώνη
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: