Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013

Οι πρώτοι μαθητές του Γυμνασίου 1921-22

Οι πρώτοι μαθητές του Γυμνασίου 1921-22 με τους καθηγητές τους Μπέτσο, Ρίζο, Παπαϊωάννου, Μητατάκη, κ.λ.π. (από την εφημερίδα "ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ - φύλλο 21"

Δεν υπάρχουν σχόλια: