Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013

Οι σχολικές και αθλητικές μας εγκαταστάσεις

Ευχαριστούμε τον κ. ΚΑΛΠΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ για τη διάθεση της φωτογραφίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: