Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012

Χορήγηση υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2011-12

               ΙΔΡΥΜΑ
«ΛΟΥΚΑΣ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ»
                ΔΑΔΙ 1983ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «Λουκάς Μέρμηγκας» αφού εξέτασε τις υποβληθείσες αιτήσεις των υποψηφίων για τη χορήγηση υποτροφίας το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και λαμβάνοντας υπόψη, όπως ορίζει το καταστατικό του Ιδρύματος, τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια των υποψηφίων, ομόφωνα αποφάσισε τη χορήγηση  υποτροφίας διάρκειας 9 μηνών και με το ποσό των 2.700 € στη πρωτοετή φοιτήτρια  ΣΤΡΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ. Επίσης αποφάσισε τη χορήγηση νέας υποτροφίας με το ίδιο ποσό και την ίδια χρονική διάρκεια στη φοιτήτρια ΝΤΟΥΜΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ που πέρασε επιτυχώς όλα τα μαθήματα του 2ου έτους φοίτησης στη σχολή της.
                        
Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος

Δεν υπάρχουν σχόλια: