Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2012

Βοδοκουλούρα.

Βοδοκολούρα
η βοδοκολούρα σε περίοπτη θέση στο μουσείο του άρτου της Αμφίκλειας

 
                                                                                 Βόε δ’ενναετήρω
άρσενε κεκτήσθαι, των γαρ σθένος ουκ αλαπαδνόν,
ήβης μέτρον έχοντε.τω εργάζεσθαιαρίστω.
Ουκ αν τω γ’ερίσαντε εν αύλακι καμ μεν άροτρον
άξειαν, το Δε έργον ετώσιον αύθι λίποιεν.
Τοις δ’ άμα τεσσαρακονταετής αιζηός έποιτο
Άρτον δειπνήσας τετράφυτον, οκτάβλωμον,
Ός έργου μελετών ιθείάν κ’ αύλακ’ ελαύνοι,
Μηκέτι παπταίνων μεθ’ ομήλικας, αλλ’ επί έργω
Θυμόν έχων.
                                                                                                      (Ησιόδου, Έργα και Ημέραι, στ. 536-547)

Πολλά από τα λατρευτικά έθιμα του χρόνου είναι αγροτικά με πανάρχαιες ρίζες και αφορούν στην προσπάθεια εξευγενισμού αφ’ ενός και ευχαριστιών αφ’ ετέρου προς τη βλάστηση  με την προσδοκία της καλής εσοδείας.

Η νοικοκυρά από την πρώτη ζυμωσιά της καινούριας σοδιάς του σιταριού, πρώτα έπλαθε την κουλούρα για τα βόδια - το ζευγάρι - την έπλαθε σε σχήμα "γ" και την κρεμούσε σ’ ένα καρφί. Το Φθινόπωρο ο ζευγολάτης την έπαιρνε μαζί του την πρώτη ημέρα της σποράς και τάζε τα βόδια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: