Κυριακή, 8 Ιουλίου 2012

Πρόγραμμα Erasmus

Πολλαπλά είναι τα οφέλη και για τις εταιρείες και για τους φοιτητές από την πρακτική άσκηση σε άλλες χώρες

Το πρόγραμμα έχει στόχο φοιτητές από ευρωπαϊκές χώρες -συμμετέχουν συνολικά 31- να κάνουν πρακτική άσκηση από τρεις έως δώδεκα μήνες σε μία επιχείρηση ευρωπαϊκής χώρας πλην της δικής τους. Ηδη, το Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), που υλοποιεί όλο το πρόγραμμα Erasmus, προγραμματίζει για το φθινόπωρο εκδηλώσεις ενημέρωσης των ελληνικών επιχειρήσεων για τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Ποια είναι αυτά;

Ένας Ευρωπαίος φοιτητής μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση με νέες ιδέες, στην εξερεύνηση καινούργιων αγορών, όπως για παράδειγμα η πατρίδα του, στη βελτίωση της εταιρικής εικόνας και στην ανάπτυξη σχέσεων ανάμεσα στην επιχείρηση και τα ΑΕΙ. Σαφέστατα προστιθέμενη αξία, και ιδίως για τις μικρότερες τοπικές επιχειρήσεις, αποτελεί η διεθνής διάσταση που μπορεί να δώσει ένας νέος Ευρωπαίος φοιτητής.

Από την άλλη, οι φοιτητές μετακινούμενοι στο εξωτερικό θα μάθουν να εφαρμόζουν αυτά που διδάχθηκαν στο πανεπιστήμιο και θα αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε ένα ξένο περιβάλλον. Επίσης, θα μάθουν να εργάζονται σε πολυεθνικές ομάδες, την κουλτούρα μιας ευρωπαϊκής επιχείρησης, θα κατανοήσουν τις πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και, εύλογα, θα βελτιώσουν τις γνώσεις τους στην ξένη γλώσσα. Αλλωστε, το Erasmus προσφέρει εντατικά μαθήματα προετοιμασίας των ενδιαφερομένων για τις λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες (δηλαδή, εκτός από τα αγγλικά, τα γερμανικά, τα γαλλικά και τα ισπανικά).

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις από τη βιομηχανία, το εμπόριο, τον τομέα της υγείας, κυβερνητικοί φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ερευνητικά ιδρύματα και ΑΕΙ. Η υποτροφία για την πρακτική άσκηση δεν είναι πλήρης, καθώς καλύπτει ένα μέρος των εξόδων διαβίωσης του φοιτητή. Ετσι, παρότι η επιχείρηση δεν είναι υποχρεωμένη, καλείται να καλύψει με μια μικρή συνεισφορά στα έξοδα του φοιτητή (π.χ. χορήγηση χρηματικού ποσού ή την κάλυψη μέρους της στέγασής του). Αλλωστε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλει να στείλει το μήνυμα ότι η πρακτική άσκηση μπορεί να μετατραπεί σε παροχή δωρεάν εργασίας.

Συνολικά το 2012 η Ελλάδα θα λάβει 2.111.000 ευρώ για πρακτική άσκηση μέσω των προγραμμάτων Erasmus και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Leonardo da Vinci. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη διεύρυνση του Erasmus Placement την περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο της γενικότερης διεύρυνσης του προγράμματος Erasmus. Με βάση την πρόταση αυτή, 700.000 νέοι θα μπορούν να κάνουν πρακτική άσκηση σε εταιρείες στο εξωτερικό, αριθμός αυξημένος σε σύγκριση με τους 600.000 νέους την περίοδο 2007-2013. Στην Ευρώπη, που μαστίζεται από την οικονομική κρίση και με την ανεργία στα ύψη, ο τίτλος «We mean business» που έχει το νέο πρόγραμμα τα λέει όλα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: