Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012

Εξοικονόμηση ενέργειας: 110 εκ. ευρώ για παρεμβάσεις σε σχολεία

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, προχωρά στη χρηματοδότηση έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013″, που αφορούν στην προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας σε σχολικές μονάδες, ώστε να γίνουν βιοκλιματικές παρεμβάσεις. Η δράση αυτή βελτιώνει την ποιότητα ζωής των μαθητών, καθώς και την ενεργειακή απόδοση των σχολείων. Παράλληλα δημιουργεί πρόσθετη αξία, γιατί επιτυγχάνεται η ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας και του μαθητικού πληθυσμού για τη σπουδαιότητα της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στο πλαίσιο της Ευρώπης 2020.

Συνολικά, θα δοθούν 110 εκ. ευρώ για τις δράσεις που αφορούν σε 120 σχολεία σε όλη την Ελλάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: