Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2012

Ποιους συνδυασμούς δύο πεδίων μπορεί να δηλώσουν οι υποψήφιοι της Θεωρητικής Κατεύθυνσης?

Απάντηση: Έχουν τις εξής  δυνατότητες
1]Το 1ο και το 2ο Πεδίο παίρνοντας σαν μάθημα επιλογής τα Μαθηματικά (γεν)
2]Το 1ο και το 3ο Πεδίο παίρνοντας σαν μάθημα επιλογής τη Βιολογία (γεν)
3]Το 1ο και το 4ο Πεδίο παίρνοντας σαν μάθημα επιλογής τα Μαθηματικά (γεν)
4]Το 1ο και το 5ο Πεδίο παίρνοντας σαν μάθημα επιλογής τα Μαθηματικά (γεν) και τις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας.
Πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ένα από τα δηλούμενα πεδία να είναι το 1ο Πεδίο όταν δηλώνονται 2 πεδία.

Περισσότερες πληροφορίες:   http://sep4u.gr/?p=6495


Δεν υπάρχουν σχόλια: