Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΟΤΕ - COSMOTE 2012

Το πρόγραμμα Υποτροφιών OTE - COSMOTE έχει ως στόχο τη στήριξη πρωτοετών φοιτητών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (A.E.I.) Πανεπιστημιακού Τομέα, με χαμηλά εισοδήματα ή/και ιδιαίτερες οικογενειακές ανάγκες, καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. 

Από την έναρξη του Προγράμματος, το 2002, μέχρι και σήμερα, έχουν απονεμηθεί συνολικά 106 Υποτροφίες και 231 Τιμητικές διακρίσεις, σε πρωτοετείς φοιτητές της Ελληνικής Περιφέρειας, η αξία των οποίων υπερβαίνει το 1,6 εκατ. ευρώ.
Το 2012, ο θεσμός ενδυναμώνεται ακόμα περισσότερο καθώς συμπεριλαμβάνει και τους υποψηφίους των δύο μεγαλύτερων αστικών κέντρων, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και παρέχει 5 επιπλέον Υποτροφίες. 

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία Εταιρικής Υπευθυνότητας, ο ΟΤΕ και η COSMOTE, κάνουν πράξη τη δέσμευσή τους να συμβάλλουν σε ένα καλύτερο και πιο δημιουργικό μέλλον για τους νέους, προάγοντας τη γνώση και ενισχύοντας ουσιαστικά την Ελληνική Περιφέρεια, αλλά και τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα, λόγω των δυσμενών κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών για τη χώρα.


Facebook OTEFacebook CosmoteTwitter Cosmote

Δεν υπάρχουν σχόλια: