Σελίδες

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012

Εκλογές Μαθητικών Κοινοτήτων για το 2012-2013


Διεξήχθησαν την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2012 εκλογές για την ανάδειξη των 5 μελών συμβουλίων των μαθητικών κοινοτήτων του Γενικού Λυκείου Αμφίκλειας έτσι όπως είχε αποφασιστεί από το Σύλλογο των Διδασκόντων στο ξεκίνημα του νέου διδακτικού έτους 2012-2013

Μαθητική κοινότητα αποτελεί το σύνολο των μαθητών κάθε τάξης ή, όπου οι τάξεις διαιρούνται σε τμήματα, το σύνολο των μαθητών κάθε τμήματος.
Όργανα κάθε μαθητικής κοινότητας είναι:
α) Η Γενική Συνέλευση
β) Το 5μελές Συμβούλιο 

Οι μαθητικές κοινότητες, καθαρά παιδαγωγικός θεσμός, που συνδέεται άρρηκτα με την εκπαιδευτική διαδικασία, αποτελούν το χώρο για την ανάπτυξη της μαθητικής πρωτοβουλίας μέσα στο σχολείο, αποτελούν κύτταρο δημοκρατικής ζωής, όπου, με το διάλογο και τη συμμετοχή οι μαθητές με πνεύμα συνεργασίας, ασκούνται στη δημοκρατική διαδικασία και στη συμμετοχή τους στα κοινά, μελετώντας και προτείνοντας λύσεις για τα προβλήματα που τους αφορούν. 

Οι μαθητικές κοινότητες συμβάλλουν, μαζί με τους άλλους φορείς του σχολείου, στην άνοδο του επιπέδου των σπουδών, στην καλλιέργεια των δημιουργικών κλίσεων, της πρωτοβουλίας και της υπευθυνότητας των μαθητών, στη δημιουργία γενικά ενός σχολείου που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νεολαίας, του λαού και του τόπου. Από κοινού με την διεύθυνση και το σύλλογο των καθηγητών, αντιμετωπίζουν και λύνουν τα προβλήματα του σχολείου, τα προβλήματα των μαθητών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: