Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012

Προθεσμίες για την αλλαγή κατεύθυνσης και αλλαγής του μαθήματος επιλογής

Οι μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου επιλέγουν, με την έναρξη του σχολικού έτους, την κατεύθυνση την οποία επιθυμούν να ακολουθήσουν. Η ημερομηνία πέρα από την οποία δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο η αλλαγή κατεύθυνσης είναι η 30ή Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.

Οι μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου έχουν δικαίωμα να αλλάξουν το μάθημα επιλογής μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους

Δεν υπάρχουν σχόλια: