Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

Εναρξη εργασιών του προγράμματος: "Βουλή των Εφήβων"Από Παρασκευή 31 Αυγούστου, έως και τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012, θα διεξαχθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων»

Κατά το σχολικό έτος 2011-2012 εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το πρόγραμμα της Βουλής των Εφήβων και συμμετείχαν στην προκαταρκτική διαδικασία περίπου 13.000 μαθητές από τη Β΄ τάξη από 1043 σχολεία, όλων των τύπων Λυκείων της χώρας (ενιαία, ημερήσια, εσπερινά, δημόσια, ιδιωτικά, ειδικά), Τ.Ε.Ε./ΕΠΑΛ Α΄ Κύκλου του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και των αντίστοιχων Λυκείων και Τεχνικών Σχολών της Κύπρου και ελληνικών σχολείων του εξωτερικού.

Στο σύνολο των 300 εφήβων βουλευτών που επελέγησαν, οι 260 είναι από την Ελλάδα, οι 20 από την Κύπρο και οι 20 από την ομογένεια.

Το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου, οι έφηβοι βουλευτές θα συνεδριάσουν σε Επιτροπές αντίστοιχες θεματικά των Διαρκών Επιτροπών της Βουλής των Ελλήνων και θα συμμετάσχουν σε προγραμματισμένες πολιτιστικές δραστηριότητες.

Τέλος, τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου στις 10.00 το πρωί, θα συγκληθεί η Ολομέλεια της Βουλής των Εφήβων.

Την ευθύνη και την επιμέλεια της διεξαγωγής του εκπαιδευτικού προγράμματος «Βουλή των Εφήβων», καθώς και τη φιλοξενία των συμμετεχόντων σε αυτό έχει το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.

O νομός Φθιώτιδας εκπροσωπείται με 5 έφηβους Βουλευτές, μεταξύ των οποίων και η μαθήτρια της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Αμφίκλειας: Μαρία Σκλαβούνου  του Λουκά

Δεν υπάρχουν σχόλια: