Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

Δειγματοληπτικοί έλεγχοι στα δικαιολογητικά υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2012

Δειγματοληπτικό έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων που τελικώς εντάχθηκαν σε ειδικές περιπτώσεις, για να διαπιστωθεί ότι τα δικαιολογητικά ήταν επαρκή θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Εξετάσεων του υπουργείου Παιδείας σε 26 Λύκεια της χώρας, μετά από τυχαία (random) αναζήτηση στο ηλεκτρονικό αρχείο. 

Το υπουργείο Παιδείας καλεί τους Διευθυντές των Λυκείων μέχρι την Παρασκευή 28-9-2012 να αποστείλουν:

α) συγκεντρωτικό πίνακα για τους υποψηφίους που χαρακτήρισαν ως ειδική περίπτωση (πολύτεκνος, τρίτεκνος, κοινωνικά κριτήρια) ή ως ειδική κατηγορία (Έλληνας πολίτης της μουσουλμανικής μειονότητας  της Θράκης ή απόφοιτος εκκλησιαστικού Λυκείου)
β) ευανάγνωστες φωτοτυπίες για όλα τα δικαιολογητικά αυτών των υποψηφίων (τα οποία ήδη φυλάσσονται στα Λύκεια).

Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3966/2011, εάν μετά την εισαγωγή, με οποιονδήποτε τρόπο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές περιπτώσεις λόγω υποβολής ψευδών ή μη νόμιμων δικαιολογητικών, οι εισαχθέντες διαγράφονται από τα τμήματα εισαγωγής και αποκλείονται κατά τα επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από κάθε διαδικασία εισαγωγής σε όλα τα Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. ή Σχολές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: