Τετάρτη, 2 Μαΐου 2012

ΙΖ΄ΣΥΝΟΔΟΣ (2011 - 2012) του εκπαιδευτικού προγράμματος «ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ»


Mε  την  καθιέρωση  της  «Bουλής  των  Eφήβων»  ως  θεσμού  προσφέρεται η δυνατότητα στους νέους, στο πλαίσιο ενός δημόσιου  και  υπεύθυνου  διαλόγου,  που    εξελίσσεται  σε  ετήσια  βάση,  να  καταγράφουν και να συζητούν τις διαπιστώσεις και τις  κρίσεις τους  για το παρόν, αλλά και να περιγράφουν το όραμά τους για το μέλλον,  στοιχεία  απαραίτητα  για  κάθε  σχεδιασμό  και  προγραμματισμό  της  Πολιτείας,  αλλά  και  για  την  αυτοσυνειδησία  της  νεολαίας  και  της  κοινωνίας  των  πολιτών.  Αξίζει  να  αναφερθεί  ότι  στις  εργασίες  της  «Bουλής  των  Eφήβων»  παρουσιάζεται  κάθε  χρόνο  όλο  το  φάσμα  των  σημαντικών και  επίκαιρων προβλημάτων που  αντιμετωπίζει η  ελληνική κοινωνία, όπως αυτά γίνονται αντιληπτά και εκφράζονται  μέσα  από  την  ευαισθησία  της  ώριμης  νεολαίας  της,  η  οποία  με  θάρρος και με αίσθημα ευθύνης προτείνει και τις ενδεχόμενες λύσεις.

Η «Βουλή των Εφήβων» είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Βουλής των Ελλήνων, το οποίο οργανώνεται σε ετήσια βάση με τη συνεργασία του Ελληνικού Κοινοβουλίου και των Υπουργείων Παιδείας Ελλάδας και Κύπρου και του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Από τη Θ΄ Σύνοδο (2004) το πρόγραμμα διοργανώνεται από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία. 


Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι μαθητές της Β΄ τάξης των Λυκείων, όλων των τύπων (δημόσιων, ιδιωτικών, ημερησίων, απογευματινών, εσπερινών, ειδικών, εκκλησιαστικών), οι μαθητές της Β΄ τάξης του α΄ κύκλου όλων των τύπων (δημόσιων, ιδιωτικών, ημερησίων, απογευματινών, εσπερινών) των ΤΕΕ της χώρας, οι μαθητές της αντίστοιχης τάξης των Ελληνικών Λυκείων της Αλλοδαπής και, τέλος, οι μαθητές της Β΄ τάξης των Λυκείων και των Τεχνικών Σχολών της Κύπρου, όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: