Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

Γυμναστικές Επιδείξεις (από δημοσίευμα εφημερίδας της 1 Ιουνίου 1929)


Ευχαριστούμε τον κ. Βασίλη Μιχαλόπουλο 
για την ευγενική παραχώρηση του δημοσιεύματος της εποχής εκείνης

Δεν υπάρχουν σχόλια: