Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων-European Youth Card!


Το Ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα προωθείται στην Ελλάδα από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EYCA (European Youth Card Association) και υλοποιείται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης. Δεδομένου του διαπολιτισμικού, αλλά κυρίως του κοινωνικού της χαρακτήρα, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων έχει την υποστήριξη τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μια εκπτωτική κάρτα που απευθύνεται σε όλους τους  νέους από 13 - 30 ετών (μαθητές, φοιτητές, νέοι εργαζόμενοι, νέοι άνεργοι) και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις, αλλά και τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε εκδηλώσεις, διαγωνισμούς, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες στην Ελλάδα, καθώς και σε άλλες 37 χώρες στο εξωτερικό. Το κόστος της ανέρχεται στα 10 ευρώ και η διάρκεια ισχύος της στον 1(ένα) χρόνο. 
Μη διστάσετε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 210–2599444-422 καθώς και στις ιστοσελίδες: http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=1887&cnode=1

Δεν υπάρχουν σχόλια: