Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

Aριθμός εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013


Ο Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθηγητής Γ. Μπαμπινιώτης,  ανακοινώνει τον αριθμό εισακτέων στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στα ΤΕΙ, στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και στις ΑΣΤΕ για το ακαδ. έτος 2012-2013.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός εισακτέων στα Ανώτατα Ιδρύματα διατηρείται περίπου στα περσινά επίπεδα ενώ αυξάνονται οι θέσεις των ειδικών κατηγοριών υποψηφίων.

Φέτος, ο αριθμός εισακτέων κρίθηκε ότι δεν πρέπει να μειωθεί, ώστε να ανακουφισθεί  σε περίοδο πρωτοφανούς κρίσης η ελληνική οικογένεια, στέλνοντας τα παιδιά της στα  δημόσια ΑΕΙ. Για τον ίδιο λόγο, ελήφθη μέριμνα περαιτέρω ενίσχυσης οικογενειών με πρόσθετες ανάγκες αίροντας περιορισμούς σε ό,τι αφορά τα κριτήρια υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες (πολυτεκνίας, τριτεκνίας, κοινωνικών κριτηρίων κ.α.).

Επίσης, προβλέπεται αναδρομική ισχύ των νέων διευρυμένων κριτηρίων για τους αποφοίτους του ακαδημαϊκού έτους 2011, οι οποίοι πληρούν ή πληρούσαν τα νέα αυτά κριτήρια κατά την αποφοίτησή τους το 2011. Για τους υποψηφίους αυτούς προβλέπονται ειδικές θέσεις  3% επιπλέον του  συνολικού αριθμού θέσεων εισακτέων.
Σημειωτέον ότι οι ίδιοι υποψήφιοι μπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την υπαγωγή και στην κατηγορία των παλαιών αποφοίτων που διεκδικούν το 10% των συνολικών θέσεων τόσο στη γενική όσο και στην ειδική σειρά.

Α. Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων έχει βασιστεί στις εξής παραμέτρους:
Α) στον αριθμό εισακτέων και εισαχθέντων για το ακαδ. έτος 2011-2012.
Β) στο μέσο ετήσιο αριθμό εισακτέων και εισαχθέντων για τουλάχιστον μία πενταετία
Γ) στις προτάσεις των Ιδρυμάτων όπου αυτές υπήρχαν.  Στις προτάσεις αυτές οφείλονται επιμέρους μειώσεις σε τμήματα ΤΕΙ.

Β. Οι θέσεις εισακτέων για το ακαδ. έτος 2012-2013
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ
Ακ. Έτος
Συνολικός αριθμός εισακτέων
Πανεπιστήμια
ΤΕΙ/ΑΣΠΑΙΤΕ
Σύνολο
Γενική Σειρά
Ειδική Σειρά
Σύνολο
Γενική Σειρά
Ειδική Σειρά
2012-2013
76.094
44.381
37.500
6.881
31.713
26.470
5.243
2011-2012
74.440
41.920
37.745
4.175
32.520
28.655
3.865
Μεταβολή %
2,22
5,87


-2,48Ο αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 ανέρχεται στις 76.094.

Στον παραπάνω αριθμό εισακτέων προστίθενται και οι θέσεις εισακτέων:
Για τις Στρατιωτικές Σχολές
Για τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
Για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού
Ανώτερη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου (ΑΣΤΕΡ)
Ανώτερη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Αγ. Νικολάου (ΑΣΤΕΑΝ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: