Τετάρτη, 16 Μαΐου 2012

Εστία Επιστημών Πάτρας

Η  Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου Αμφίκλειας, επισκέφθηκε την Εστια Επιστημών Πάτρας την Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 στα πλαίσια του μαθήματος της Φυσικής.


Η Εστία Επιστημών Πάτρας, το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα έργο πρότυπης εγκατάστασης του ΚΠΕ. Το κτίριο της Εστίας κατασκευάστηκε με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές. 
Η Εστία Επιστημών Πάτρας  έχει εξαιρετικές εγκαταστάσεις, άρτιο επιστημονικό εξοπλισμό και διαδραστικά εκθέματα που καλύπτουν περισσότερες από εκατό επιμέρους θεματικές ενότητες στο χώρο των Μαθηματικών, της Πληροφορικής, της Φυσικής και αργότερα της Αστρονομίας, της Βιολογίας και άλλων επιστημονικών κλάδων, προκειμένου να μπορεί να στεγάσει τις πολύπλευρες δραστηριότητες έντασης γνώσης μιας πρότυπης Εστίας Επιστημών.


Η Εστία Επιστημών Πάτρας, όπως όλες οι Εστίες Επιστημών έχει σκοπό την ανάπτυξη διδακτικών δραστηριοτήτων στους τομείς των Μαθηματικών, της Πληροφορικής και της Φυσικής, με αποδέκτες τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τους φοιτητές των θετικών και παιδαγωγικών επιστημών, τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα επιμορφωτικού χαρακτήρα και μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιθυμούν να αντλήσουν στοιχεία και εμπειρίες επιστημονικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα για την εκπόνηση πανεπιστημιακών διατριβών. Οι δραστηριότητές της θα συμπληρώνουν την παρεχόμενη κλασική εκπαίδευση των μαθητών και θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με συγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα επιστημονικών θεματικών ενοτήτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: