Σελίδες

Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012

Βράβευση Αριστούχων μαθητών από τη Eurobank 2012


Ο Τραπεζικός Όμιλος EFG Eurobank Ergasias Α.Ε, στο πλαίσιο της κοινωνικής του δράσης στον τομέα της Παιδείας, καθιέρωσε από το 2003 σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων το πρόγραμμα χορηγιών με τίτλο «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία».
Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό, το 2012 θα βραβευθεί με χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ ο μαθητής κάθε Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου της χώρας, ο οποίος φοίτησε κατά το τρέχον σχολικό έτος στην τελευταία τάξη, αποφοίτησε με άριστα στο απολυτήριο και συγκέντρωσε το μεγαλύτερο βαθμό πρόσβασης.
Διευκρινίζεται ότι μόνο οι μαθητές της Ομάδας Β’ των Επαγγελματικών Λυκείων έχουν Γενικό Βαθμό Πρόσβασης.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Δημόσιων και Ιδιωτικών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας, καθώς και των Ξένων Λυκείων τα οποία λειτουργούν με ελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, να αποστείλουν αμέσως μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 1, συμπληρωμένο με όλα τα στοιχεία σε πεζοκεφαλαία, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο σωστός τονισμός των ονομάτων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ισοβαθμίας στο Γενικό Βαθμό Πρόσβασης, που προκύπτει από τη βεβαίωση πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα αποστέλλονται τα στοιχεία όλων των ισοβαθμησάντων μαθητών, οι οποίοι και θα βραβεύονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: