Σελίδες

Τετάρτη 6 Ιουνίου 2012

Προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) για την εισαγωγή σπουδαστών στα ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ έτους 2012.

Λόγω της διεξαγωγής των εθνικών εκλογών, επήλθαν τροποποιήσεις στα προγράμματα των
επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων, των εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων, των ενδοσχολικών απολυτηρίων εξετάσεων αλλά και του προγράμματος διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων των στρατιωτικών σχολών. Οι νέες ημερομηνίες, όπου υπάρχουν τροποποιήσεις, έχουν ήδη αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των σχολών, οι οποίες είναι οι παρακάτω:

Α. Για τη ΣΣΕ: www.sse.gr
Β. Για τη ΣΝΔ: www.hna.gr
Γ. Για τη ΔΑΕ ( ΣΙ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ): www.haf.gr
Δ. Για τη ΣΣΑΣ: www.ssas.gr
Ε. Για τη ΣΑΝ: www.san.mil.gr
ΣΤ. Για τη ΣΜΥ: www.smy.gr
Ζ. Για τη ΣΜΥΝ: www.hellinicnavy.gr/smyn

Δεν υπάρχουν σχόλια: