Σελίδες

Τετάρτη 11 Απριλίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για συμμετοχή στην υλοποίηση του καινούργιου προγράμματος «Τριπτόλεμος»

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς υλοποιεί πρόγραμμα με την ονομασία «Τριπτόλεμος» για νέους έως 40 ετών, οι οποίοι θέλουν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον πρωτογενή τομέα. Το ειδικό αυτό πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο των κεντρικών αξόνων πολιτικής για την προώθηση της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, την αποκεντρωμένη πολιτική για τη νεολαία και τις οριζόντιες συνεργασίες σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Το πρόγραμμα «Τριπτόλεμος» απευθύνεται σε νέες και νέους με διαφορετικές γνώσεις, εμπειρίες, δεξιότητες και ενδιαφέροντα. Με αυτήν την πρωτοβουλία η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς εκκινεί μία διαδικασία, η οποία στόχο έχει να παρουσιάσει στους νέους τις βασικές προϋποθέσεις, αλλά και τις πραγματικές συνθήκες άσκησης του αγροτικού επαγγέλματος.
Σκοπός του προγράμματος είναι να ενημερώσει και να προβληματίσει τους νέους που σκέπτονται να εγκατασταθούν στην περιφέρεια και να απασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας, μέσω ενημερωτικών κύκλων και βραχυχρόνιων σεμιναρίων εκπαίδευσης.Το επίπεδο γνώσεων, το αντικείμενο απασχόλησης και η εμπειρία ή μη στον αγροτικό τομέα παραγωγής δεν θα αποτελεί κριτήριο για την επιλογή των νέων εκείνων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

ΠΗΓΗ:  http://www.neagenia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: