Σελίδες

Δευτέρα 30 Απριλίου 2012

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ


ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Σε μέτρηση που διενεργήθηκε μεταξύ των κατοίκων της Αμφίκλεια από μαθητές της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου, στα πλαίσια του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας (project), υποβλήθηκε το ερώτημα: "τι πρέπει ν' αναδείξουμε στην Αμφίκλεια - μεταξύ των άλλων -  περισσότερο για μια βιώσιμη ανάπτυξη".   Η απάντηση φαίνεται στο παρακάτω γράφημα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: