Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

Βιοκλιματικές παρεμβάσεις σε 300 σχολεία

Με χρηματοδότηση του ΥΠΕΚΑ θα υλοποιηθούν συνολικά 197 προτάσεις έργων ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης σε 300 σχολεία της χώρας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ).

«Πάνω από 300 σχολεία σε όλη την Ελλάδα θα χρηματοδοτηθούν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για να γίνουν βιοκλιματικές παρεμβάσεις. Από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη 110 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε όλα αυτά τα σχολεία, για να βελτιώσουμε τις συνθήκες στις οποίες δουλεύουν οι μαθητές, να βελτιώσουμε την ενεργειακή απόδοση των σχολείων και να δείξουμε έμπρακτα τι σημαίνει δράσεις για μία βιώσιμη ανάπτυξη, δράσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των Ελλήνων πολιτών» δήλωσε ο κ. Παπακωνσταντίνου.


Θα χρηματοδοτηθούν έργα στους συνολικά 157 δήμους που υπέβαλαν μεμονωμένες προτάσεις και επιπρόσθετα και σε άλλους δήμους μέσω των προτάσεων του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων και του Υπουργείου Παιδείας.


Για την εξυπηρέτηση των στόχων εξοικονόμησης ενέργειας και προώθησης των ΑΠΕ, θα γίνουν κατάλληλες παρεμβάσεις σε υφιστάμενα σχολικά κτήρια, οι οποίες κατά κύριο λόγο αφορούν στις εξής εργασίες:


- μονώσεις στεγών και τοιχωμάτων (κέλυφος κτηρίων)

- αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων με νέα πιστοποιημένα, με θερμοδιακοπή

- αντικατάσταση / αναβάθμιση καυστήρα / λέβητα

- αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και εγκατάσταση διάταξης ελέγχου φωτισμού

- ΑΠΕ (κυρίως Φ/Β, γεωθερμία, βιομάζα)

- ενεργειακή επιθεώρηση πριν και μετά την παρέμβαση

- ευαισθητοποίηση / ενημέρωση των μαθητών και του ευρέως κοινού, με έντυπο υλικό, ανάπτυξη ιστοσελίδων, διαλέξεις και σεμινάρια.

Η δράση αυτή του ΥΠΕΚΑ είναι ιδιαίτερης σημασίας καθώς επιτυγχάνεται η ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας, του μαθητικού πληθυσμού αλλά και των οικογενειών τους για τη σπουδαιότητα της εξοικονόμησης ενέργειας, της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στο πλαίσιο της Ευρώπης 2020.

ΠΗΓΗ: http://www.ypeka.gr/  

Δεν υπάρχουν σχόλια: