Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ
ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΓΕΛ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

Η Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας διακηρύσσει ότι προκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές για τη μίσθωση του Σχολικού Kυλικείου του Γυμνασίου - ΓΕΛ Αμφίκλειας, για έξι χρόνια.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του Γυμνασίου Αμφίκλειας στις 25-4-2012  ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πμ.

Για περισσότερες  λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο του Γυμνασίου (τηλ. 2234022282) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

Κάτω Τιθορέα, 02-3-2012

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής


Ντούρος Θεόδωρος 

Δεν υπάρχουν σχόλια: