Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

Στην Α΄ Λυκείου ξανά όλες οι ξένες γλώσσεςOι μαθητές της Α τάξης του Γενικού Λυκείου επιλέγουν ως ξένη γλώσσα μια από τις γλώσσες που διδάχθηκαν στο Γυμνάσιο , μεταξύ της Αγγλικής , Γαλλικής , Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας.

  • Τα τμήματα ξένων γλωσσών συγκροτούνται με βάση τις επιλογές των μαθητών και ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που απαιτείται για τη δημιουργία τμήματος είναι 14. Σε απομονωμένες σχολικές μονάδες της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας μπορούν να λειτουργήσουν τμήματα και με δώδεκα μαθητές.
  • Οι μαθητές της Β και Γ  Γενικού Λυκείου του σχολικού έτους 2012-13 καθώς και οι μαθητές της Γ τάξης του σχολικού έτους 2013-14 θα συνεχίσουν να διδάσκονται ως Α ξένη γλώσσα τη γλώσσα που έχουν διδαχθεί κατά το τρέχον  σχολικό έτος 2011-12
  • Επίσης οι μαθητές της Γ τάξης του Γενικού Λυκείου του σχολικού έτους 2012-13 μπορούν να επιλέξουν ως μάθημα επιλογής μία δεύτερη ξένη γλώσσα, μεταξύ της Αγγλικής , Γαλλικής , Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής  Γλώσσας , ανεξάρτητα ένα την έχουν διδαχθεί στο Γυμνάσιο και διαφορετική από την Α ξένη γλώσσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: