Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Hμερήσια εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ     ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
 

   ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣΘΕΜΑ:   «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή».
ΣΧΕΤ :      αριθ. πρωτ. 129287/Γ2/10-11-2011 Υπουργική Απόφαση του  ΥΠΔΒΜΘ.

Σας γνωστοποιούμε ότι το Γενικό Λύκειο Αμφίκλειας προτίθεται να πραγματοποιήσει μια ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα την Πέμπτη 29/3/2012, όπου θα επισκεφτεί το ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ (Πλανητάριο).
Στην εκδρομή θα συμμετάσχουν 52 περίπου μαθητές και 3 συνοδοί καθηγητές.
Ώρα αναχώρησης:  8:00 π.μ.
Ώρα επιστροφής πριν την 10η νυχτερινή
Το Σχολείο μας δέχεται κλειστές προσφορές, ταχυδρομικώς ή αυτοπροσώπως (Τ.Κ. 35002 ΤΗΛ. : 2234022230), μέχρι ώρα 11:00 π.μ. της Πέμπτης  15/03/2012, για την εκμίσθωση ενός οχήματος  τουλάχιστον 55 θέσεων (με ό,τι απαιτεί ο κ.ο.κ.) για τη μετακίνηση στην Αθήνα. Με κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι το γραφείο αυτό διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: