Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

Eισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το 10% για τα ακαδημαϊκά έτη 2012‐2013 και 2013‐2014Σας γνωστοποιούμε ότι δημοσιεύτηκε ο νόμος 4058/2012, (ΦΕΚ 63/ τ. Α'/ 22.3.2012), σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις και την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδα Β΄).

Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις της παραγράφου 6, άρθρο 25 του ανωτέρω νόμου, δόθηκε παράταση, κατά δυο έτη (2012 και 2013), της ρύθμισης εισαγωγής των αποφοίτων Λυκείων σε ποσοστό 10% των θέσεων εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με την βαθμολογία των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Η ρύθμιση προβλέπει, τη δυνατότητα εισαγωγής με τη διαδικασία του 10%, για τα ακαδημαϊκά έτη 2012‐2013 και 2013‐2014 και αφορά, σε κάθε περίπτωση, όσους πήραν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ ή ημερησίων ΕΠΑΛ (ομάδα Β΄), τα δυο αμέσως προηγούμενα έτη.

Αναλυτικότερα, με τη διαδικασία του 10%, θα μπορούν να εισαχθούν, στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, το ακαδημαϊκό έτος 2012‐2013 οι απόφοιτοι Λυκείου που πήραν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ ή ημερησίων ΕΠΑΛ (ομάδα Β΄) των ετών 2010 ή 2011.
 
Αντιστοίχως, για το ακαδημαϊκό έτος 2013‐2014, θα έχουν δυνατότητα να εισαχθούν με τη διαδικασία του 10% οι απόφοιτοι Λυκείου που πήραν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ ή ημερησίων ΕΠΑΛ (ομάδα Β΄), των ετών 2011 ή 2012.
 

Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 5, άρθρο 25 του ανωτέρω νόμου, δίνεται παράταση κατά ένα έτος της εφαρμογής της πρόσθετης προϋπόθεσης που εισήχθη με το άρθρο 27 Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α΄), κατά την οποία, για να εισαχθούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση οι απόφοιτοι των Εσπερινών Λυκείων με ειδική διαδικασία (στο οριζόμενο ποσοστό θέσεων) πρέπει να έχουν πλήρη φοίτηση και στις δύο τελευταίες τάξεις του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ή Εσπερινά ΕΠΑΛ Ομάδα Β’ αντίστοιχα.
 

Σύμφωνα με της εισαγόμενη μεταβατική ρύθμιση, η ως άνω προϋπόθεση της πλήρους φοίτησης κατά τα δύο τελευταία έτη θα ισχύσει για όσους αποφοιτούν από Εσπερινό Γενικό Λύκειο ή Εσπερινά ΕΠΑΛ Ομάδα Β’ κατά το σχολικό έτος 2012‐2013.

Δεν υπάρχουν σχόλια: